Wanneer er door tegenslag hulp nodig is, helpen wij U graag!

Het kan voorkomen dat u door bepaalde omstandigheden hulpbehoevend bent. Dit kan komen door een ingrijpende gebeurtenis in uw leven, bv door ziekte, ongeluk of  verlies.

Hulp om uw leven weer op orde te krijgen is hard nodig, maar is helaas niet altijd voorhanden. Het hoeft echter niet allemaal alleen doorgemaakt te worden, er is wel degelijk de mogelijkheid hierin ondersteund te worden.

 

VOOR - ELKAAR is een coaching- en begeleidingspraktijk waar zowel patiënten en familieleden als medewerkers binnen de gezondheidszorg en hulpverlening terecht kunnen voor professionele steun en persoonlijke begeleiding. Tijdens een coachtraject wordt er samen met u gekeken wat er nodig is om weer orde op zaken te stellen.

 

VOOR - ELKAAR biedt professionele ondersteuning vanuit een op de mens gerichte visie. Wij kunnen u helpen door oa de  coördinatie tussen verschillende instanties voor u uit handen te nemen, begeleiden naar benodigd specialist, agendabeheer en coaching. Daarnaast kunnen wij ook voor u huishoudelijke taken uit handen nemen of een luisterend oor bieden.

 

Naast de persoonlijke begeleiding biedt VOOR - ELKAAR ziekenhuizen, klinieken en revalidatiecentra professionele begeleiding bij:

 

  • Intervisie voor medewerkers en leerlingen
  • Het opzetten en verbeteren van nazorgtrajecten

 

VOOR - ELKAAR helpt om de regie in eigen hand te nemen, biedt ruimte voor zelfonderzoek en inzicht en ondersteunt u in uw ontwikkelings-, veranderings- en verzorgingstraject.